ماموریتهای شرکت

ماموریتهای شرکت در دو بخش خلاصه میشود:

در بخش خدمات علمی (مدیریتی، مطالعاتی و پژوهشی و مشاوره ای):
– تحقیق و توسعه در زمینه فناوری های نوین زیستی در کشاورزی
– اجرای طرحهای پژوهشی، ترویجی و ارائه خدمات علمی در کشاورزی پایدار(ارگانیک)
– ارائه خدمات علمی در زمینه تولید نهاده ها و محصولات ارگانیک

در بخش تولید محصولات فناورانه:
– پرورش کرم زباله خوار Eisenia fetida و تولید محصولات جانبی (کودهای بیوارگانیک، مکملهای غذایی زیستی، مواد پایه دارویی و آرایشی-بهداشتی، و سموم آفت کش زیستی)
– تولید انواع کودهای بیوارگانیک
– تولید حشره کشهای طبیعی و از منشا گیاهی و جانوری
– تولید حشرات مفید و فرآورده های دارویی و صنعتی آنها
– نولید محصولات ارگانیک
– تولید بسترهای آماده کشت گیاهان ارگانیک (باگا)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *