معرفي شرکت دشت سبز آتیه

شرکت دشت سبز آتیه

در سال 1386 اولین زمزمه های تاسیس شرکت های دانش بنیان در کشور شروع شد. تشویق اساتید دانشگاه برای راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر دانش اصیل و ثروت ساز در کشور در کنار اصل حمایت از دانشجویان فعال و صاحب ایده فارق التحصیل حرکتی جدید برای کشور به جهت خروج از بن بست های اقتصادی و سیاسی حاکم بر شرایط تحریم کشور به شمار می آمد.
دکتر مهدی ضرابی که در آن زمان در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (ابوریحان) مشغول خدمت بود با همفکری و همراهی چند تن از همکاران دانشگاهی و محققین وزارت جهاد کشاورزی و با استفاده از مشاورین متخصص در زمینه های حشره شناسی، بیماری شناسی گیاهی، نماتد شناسی، تولیدات باغبانی، خاک شناسی، دامپروری و پرورش طیور، صنایع غذایی و علوم تغذیه، محیط زیست، و ماشین آلات کشاورزی به فکر تاسیس شرکتی در حوزه کشاورزی و البته تولید غذای سالم افتاد که این ایده در اول مهر 1386با تاسیس شرکتی به نام “نوین صنعت دشت سبز پیشرو” (به شماره ثبت 307621 )عملی شد.
شرکت در سه سال اول پس از تاسیس بدلیل کم کاری اعضایش که تحمل و صبرشان به اندازه ای نبود تا مسیر سخت کار را بپیمایند (و لاجرم یکی یکی از مجموعه حذف شدند)، بسیار کند حرکت کرد.
سرانجام دکتر ضرابی موسس و تنها عضو باقیمانده از اعضا اولیه هیات مدیره به تنهایی راه را ادامه داد و در سال 1389با ایجاد تغییرات در ساختار شرکت و از جمله نام آن به “دشت سبز آتیه”، مسیر شرکت را با دیدگاه (Vision) و ماموریتهای Mission)) جدید پی گرفت.